DİNİ BİLGİLER

Kabir ve 52. Gece Duası

Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke bihakkı hakkike ve bihakkı kibriyâike ve bihakkı cemâlike ve celâlike ve bihakkı cûdike ve fadlike ve keremike yâ kadîmel ihsâni yâ sâdıkal va’dil emîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez- zalimîn. Allahümme ecib da’vetî bi hurmeti ismikel azîm. Ve bihürmeti Muhammedin Sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ve sahbihi ec’maîn. Vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn. Velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm.”

Meali: Allah’ım! Kuşkusuz ki; Senin hakkın için, büyüklüğünün hakkı için, cemalin ve celâlin hakkı için, fazlın ve cömertliğin ve keremin sahibi, ey sonsuz ihsan sahibi olan Allah, ey verdiği sözde emin olan. Senden başka ilâh yoktur, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim ki ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Allah’ım Büyük ismin hürmetine duamı kabul eyle. Allah’ın sıhhat ve selâmeti ve salâtü selâmı üzerine olan Muhammed ve onun Âl ve Ashabının tamamının hürmetine. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Onun kuvvet ve kudretinden daha büyük kuvvet ve kudret yoktur.

İslâmda böyle bir geceye mahsus duaya Peygamberimiz (asm) zamanında rastlanmamaktadır. Böyle bir uygulama tamamen iyi niyete dayanan bir uygulamadır. Ölen kişi için bir duadır. Ölen kimsenin günah yönüyle defterleri kapanır. Hayır ve iyilikler açısından kendisi adına, yakınları sadaka verebilir, Kur’ân ve salâvat-ı şerifeler okunup sevabı ölülerinin ruhlarına hediye edilebilir. Biz de bu düşünceden hareketle bu duayı buraya almayı uygun gördük. Allah tüm müminlerin günahlarını af ve mağfiret etsin. Âmin. Dua her zaman ve her yerde yapılır, duasız kalmamaya dikkat etmeliyiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu